Selasa, 12 Ogos 2008

HADIS-HADIS YANG LEMAH DAN PALSU TENTANG NISFU SYA’BAN

HADIS-HADIS YANG LEMAH DAN PALSU TENTANG NISFU SYA’BAN

Berikut adalah beberapa contoh hadis-hadis lemah dan palsu tentang fadhilat malam Nisfu Sya’ban. Untuk melihat banyak lagi contoh-contoh hadis seumpamanya sila rujuk buku karangan Dr. Abdul Ghani Azmi bin Hj Idris r.h bertajuk AMALAN BID’AH PADA BULAN MUHARRAM, REJAB, SYA’BAAN & RAMADHAN terbitan al-Hidayah Publisher, Kuala Lumpur, ms. 107-119
HADIS PERTAMA:

Daripada ‘Aisyah r.a, dia berkata: “Pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah s.a.w. lalu saya keluar, ternyata baginda berada di Baqi’, lalu Rasulullah bersabda:
“Apakah kamu takut padahal Allah dan Rasul-Nya melindungimu?”
Saya (‘Aisyah) jawab: Ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi sebahagian isterimu (yang lain).”
Baginda bersabda: “Sesungguhnya pada malam Nisfu Sya’ban Allah turun ke langit dunia lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu kambing Bani Kalb.” – Hadis Riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi

Komentar : Menurut Imam al-Tirmidzi: “Mengenai hadis ‘Aisyah ini kami tidak mengatahuinya kecuali daripada hadis al-Hajjaj dan saya dengar Muhammad (yakni Imam al-Bukhari) berkata ini hadis Dha’if (lemah). Daruquthni juga menyatakan sanadnya meragukan dan tidak kuat.
HADIS KEDUA:

Daripada ‘Ali bin Abi Thalib r.a, dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jika datang malam Nisfu Sya’ban, maka bangunlah pada malam harinya (untuk bersolat) dan berpuasalah pada waktu siangnya. Sesungguhnya pada saat itu sejak tenggelamnya matahari, Allah turun ke langit dunia seraya berfirman: “Ketahuilah, sesiapa yang meminta ampunan, maka Aku akan mengampuninya dan ketahuilah sesiapa yang meminta rezeki maka Aku akan memberinya, ketahuilah barangsiapa yang sakit maka aku akan menyihatkannya, ketahui sesiapa yang begini aku akan begitu hingga terbit matahari. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Komentar : Sanad hadis ini lemah kerana di dalamnya terdapat Ibnu Abi Sabrah dan Usamah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah. Menurut Ahmad bin Mu’ayyan ini adalah hadis dha’if (lemah). Ibnu Hajar dalam at-Taqrib : “Mereka menganggapnya hadis maudhu’ (palsu). Al-Aqili meletakkan hadis ini dalam kitabnya Adh-Dhu’afa Al-Kabir.
HADIS KETIGA:

Sabda Rasulullah s.a.w. kepada ‘Ali: “Wahai ‘Ali, sesiapa yang solat seratus rakaat pada malam Nisfu Sya’ban, pada setiap rakaat membaca surah al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 10 kali, Nabi s.a.w. bersabda : “Ya ‘Ali, tidaklah seorang hamba yang solat seperti ini kecuali Allah akan memenuhi setiap setiap keinginan dan permintaanya pada malam itu…

Komentar : Hadis ini adalah mawdhu' (palsu) sebagaimana dinyatakan Ibnul Jauzi di dalam al-Maudhu’aat, Ibnul Qayyim di dalam al-Manar al-Munir, al-Suyuthi di dalam al-Lali al-Mashnu’ah
HADIS KEEMPAT:

Sabda Rasulullah s.a.w.: “Barangsiapa solat dua belas rakaat pada malam Nisfu Sya’ban dengan membaca pada setiap rakaatnya Qul huwallahu ahad 30 kali, tidak keluar hingga melihat tempat duduknya di syurga…

Komentar : Hadis ini adalah mawdhu' (palsu) sebagaimana dinyatakan Ibnul Jauzi di dalam al-Maudhu’aat, Ibnul Qayyim di dalam al-Manar al-Munir, al-Suyuthi di dalam al-Lali al-Mashnu’ah

Tiada ulasan: