Isnin, 30 Mac 2009

SYAIKH MUHAMMAD ‘ABDUL WAHAB DAN DAKWAHNYA - PART 1

Tuan Guru Syaikh Muhammad ‘Abdul Qadir al-Mandeeli
Guru di Masjidil Haram, Makkah al-Mukarramah

Oleh : Syaikh Muhammad 'Abdul Qadir al-Mandeeli

Pendahuluan

Meskipun ilmu pengetahuan telah tersebar luas di kalangan masyarakat Islam dan fikiran umat Islam telah terbuka, namun tidak dapat dinafikan bahawa kesamaran serta syubhat ke atas Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab r.h masih lagi bersarang di dalam fikiran sesetengah umat Islam. Mereka terkeliru dengan dusta-dusta dan fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu ke atas Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab.

Kekaburan itu menjadi bertambah kelam apabila cerita-cerita sebenar mengenai Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab tidak sampai kepada mereka dan ketidakmampuan mereka dalam menilai sesuatu syubhat itu dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Mereka dimomokkan dengan fitnah-fitnah yang menakutkan tentang Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab sedangkan beliau telah bertungkus lumus di dalam memperjuangkan Aqidah yang sahih, syariat yang sejahtera dan akhlak yang mulia dengan membersihkannya daripada perkara perkara bidaah dan kurafat yang mencarikkan kesucian Islam itu sendiri.

Keadaan mereka menjadi bertambah parah dengan sebab sikap ta’sub dan taqlid buta mereka. Lantas sikap toleransi dan berfikiran terbuka tidak wujud pada diri mereka bagi mendengar serta meneliti kebenaran perjuangan dakwah Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab. Maka terjadilah segala fitnah fitnah dan syubhat mengenai Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab itu seperti fatamorgana yang beralun alun di padang pasir tatkala panas terik sedangkan apabila dihampirinya tidak ada satu apa pun yang didapatinya.

Andaikata seseorang itu mempunyai akal yang bersih daripada syubhat syubhat tersebut serta cintakan kebenaran nescaya beliau akan mendapati bahawa tuduhan terhadap Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab itu adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali.

Oleh itu kita berharap kepada saudara saudara sekalian agar berfikiran terbuka, bebas daripada bersikap jumud dan permusuhan, sentiasa berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam meneliti perbahasan bab ini serta sentiasa mempunyai sikap ingin tahukan kebenaran.

Kertas kerja ini adalah langkah asas bagi memperkenalkan kepada masyarakat Islam tentang Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab dan dakwahnya serta sekaligus menghapuskan fitnah fitnah terhadapnya.

Di dalam kertas kerja ini juga kita akan membicarakan syubhat dan fitnah yang dilemparkan kepada beliau, dimana perbahasannya adalah berkisar disekitar tiga perkara. Dengan kata lain sekiranya kita meneliti terhadap fitnah fitnah itu hanya berlengkar sekitar tiga perkara, iaitu:-

Berkenaan Tauhid Uluhiyyah dan furu’nya seperti Istighatah, berdamping kepada yang selain daripada ALLAH, nazar, sembelih, bersumpah dengan makhluk dan sebagainya. Berkenaan Tauhid al Asma’ was Sifaat. Ingkarnya terhadap bid’aah bid’aah mauled, tarikat sufiah dan adat adat yang diada adakan yang menghina agama Islam itu sendiri.


Sejarah Ringkas Syaikh Muhammad Abd Wahhab

Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin At-Tamimi. Dilahirkan di ‘Uyainah yang terletak di sebelah utara Riyadh pada tahun 1115 H. (1703M) dan meninggal dunia paa tahun 1206H. Beliau membesar di bawah jagaan ayahnya yang juga merupakan seorang Qadi di ‘Uyainah.

Syaikh Mohammad Abd Wahhab telah menghafal Al-Qur’an sebelum mencapai umur sepuluh tahun. Beliau telah mempelajari fiqih Hambali, Tafsir dan Hadith daripada bapanya. Sememangnya dari sejak kecil beliau amat menggemari membaca kitab-kitab Tafsir, Hadith dan Aqidah serta lebih banyak menumpukan kepada hasil karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Al-Hafiz Ibnu Qayyim di dalam pembacaannya.

Setelah itu beliau berangkat ke Makkah Al Mukaramah untuk menunaikan ibadah haji, kemudian terus ke Al Madinah Al Munawwarah menziarahi Masjid Nabawi, menziarahi Rasulullah SAW dan para sahabatnya RA. Seterusnya beliau mendalami ilmu agama daripada para ulama Madinah seperti Syaikh ‘Abdullah b. Ibrahim b Saif, Sheikh Ali Afandy Ad Daghastani, Syaikh Ismail Al ‘ Ajluni, Syaikh ‘Abdul Latif Al-‘Afaaqi Al Ahsaai’, Syaikh Muhammad Hayat As Sindi.

Kemudian Syaikh Muhammad Abd Wahhab pulang ke Najid dan terus ke Basrah. Beliau tinggal di sana beberapa waktu dan mendalami ilmu agamanya daripada para ulama Basrah seperti Syaikh Muhammad Al Mujmu’I dan Al ‘Allamah Malla Hamdu Al Jamili. Di dalam perjalanan pulang ke Nadj beliau telah berhenti di AL Ahsaa’ dan duduk belajar dari Syaikh Muhammad b Abd Latif As Syafi’i.

Ketika pulang ke negerinya, beliau telah melihat kemungkaran, kesyirikan dan kesesatan berleluasa di Negeri Najd, Haramain, Iraq dan lain lain tempat. Sehingga ketika beliau berada di Madinah Al Munawwarah beliau telah mendengar orang ber’istighatah ( minta tolong ) dengan Rasulullah SAW dan bukannya dengan ALLAH SWT. Lalu ia bertanya kepada Syaikh Hayat As Sindi tentang perkara tersebut, maka dengan segera Syaikh tersebut menjawab : “ Sesungguhnya celakalah mereka itu dengan apa yang mereka itu padanya dan kekarutan yang mereka kerjakan itu.”

Pada tahun 1158H, beliau telah pergi ke Dar’iah dan menjadi tetamu bagi ‘Abdul Rahman bin Suwailim dan Ahmad B Suwailim. Semasa di sana beliau telah dikunjungi oleh orang ramai untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama darinya. Kemudian beliau telah bersetuju dengan Muhammad b. Sa’ud Amir Ad Dar’iah untuk berjihad di jalan ALLAH bagi melaksanakan tuntutan “amar ma’ruf dan nahi mungkar” serta menegakkan syariat agama Islam.

Meskipun orang ramai telahpun menaruh minat serta memberi sokongan yang kuat terhadap da’wah Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab, namun tidak dapat dinafikan di sana terdapat beberapa golongan yang menentang usaha murni beliau, sehingga sesetengah orang awam telah terpengaruh dengan dakyah-dakyah golongan yang menentang usaha beliau ini disebabkan kerana:-

1. Pihak penentang beliau telah menulis surat kepada kerajaan Uthmaniyyah bagi meminta bantuan ketenteraan dan mendesak agar Kerajaan Uthmaniyyah menghalangi usaha-usaha Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab. Mereka telah menakut-nakutkan pemerintah Kerajaan Uthmaniyyah dengan dakwaan jika Kerajaan Uthmaniyyah tidak campur tangan di dalam masalah ini nescaya kehebatan kerajaan Uthmaniyyah akan hilang dari hati-hati orang Islam. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan mereka telah memburuk-burukkan Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab dengan menaburkan fitnah-fitnah yang dusta, umpamanya mereka menuduh Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab telah membuat mazhab yang kelima, beliau tidak mencintai Rasulullah, tidak mengasihi para wali dan sebagainya.

2. Golongan Ulama yang hidup mereka hanya bergantung dengan dakyah-dakyah yang membesar-besarkan kubur-kubur dan qubbah-qubbah yang dihiasi dengan pelbagai corak sangat takut dan bimbang dakwah Salafiah yang dibawa oleh Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab. Lalu mereka menentang habis-habisan Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab demi untuk menjaga sumber rezeki mereka.

3. Sesetengah ulama tidak dapat gambaran yang jelas dan tepat tentang Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab dan dakwahnya. Merekahanya sekadar mendengar daripada orang yang berhasad dengki dan memburuk-burukkan Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab tanpa merujuk terus kepada kitab-kitab karangan Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab.


Kitab-Kitab Karangan Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab.

Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab telah mengarang beberapa buah kitab bagi menegakkan ajaran Al-Qu’ran dan Al Sunnah serta sekaligus menjelaskan matlamat dakwah beliau. Di antara kitab-kitab tersebut ialah:

 KitabatTauhid
 Kasyfu asy Syubhat
 Thulatha al Usul
 Mukhtasar as Sirah an Nabawiyyah
 Al-Qawaid al Arba’
 Usul al Iman
 Kitab Mufid al Mustafid fi Kufri Tariq at Tauhid
 Syurut as Solah wa Arkaanuha
 Kitab Fadl al Islam
 Majmu’ Rasail fi at Tauhid wal Iman wa Masail al Jahiliyyah.
 Kitab at Thoharah
 Mukhtasar al Insof fi Ma’rifah ar Rajih minal Khilaf
 Nasihah al Muslimin bi Ahaadith Khatimal Mursalin
 Kitab Al Kabair
 Mukhtasar Zaadul Ma’ad
 Kitab Fadhailul Qur’an
 Istinbath minal Qur’an
 Al Hudha An Nabawi
 Majmu’ as Sawaiq
 Majmu’ al Hadith ‘ala Abwab al Fiqh
 Ahaadith al Fitan
 Mukhtasar al Bukhari
 Ar Rasail asy Syakhsyiyyah
 Ikhtisar as Syarh al Kabir
 Masail al Jahiliyyah dan sebagainya

Didalam kitab Unwan Al-Majid telah menyatakan bahawa ramai daripada pembesar pembesar ulama di zaman itu turut mendalami ilmu mereka daripada Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab. Keempat empat anak Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab juga telah menjadi ulama besar dizaman itu hasil daripada beliau. Mereka itu ialah Husain, ‘Abdullah, Ali dan Ibrahim.

Disamping itu terdapat ramai anak anak murid Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab yang muncul sebagai tenaga penggerak Da’wah As Salafiah di merata rata tempat. Mereka kebanyakannya telah menjadi qadhi atau mufti diseluruh pelusuk Tanah Arab. Di antara mereka itu ialah:

 Syaikh ‘Abdul Aziz b. ‘Abdullah Al Husain Al Naasiri
 Syaikh Sa’id b. Huja’i
 Syaikh Abdur Rahman b. Naami
 Syaikh Hamid b. Naasir b. Usman b. Ma’mar
 Syaikh Ahmad b. Rasyid Al Uraini
 Syaikh ‘Abdul Aziz Abu Hasan
 Syaikh ‘Abdul Aziz b. Suwailim
 Syaikh Hasan b. Aidan dan lain lain lagi.

Tiada ulasan: