Selasa, 31 Mac 2009

SYAIKH MUHAMMAD ‘ABDUL WAHAB DAN DAKWAHNYA PART 2


Oleh Syaikh Muhammad ‘Abdul Qadir al-Mandeeli

Masyarakat Najd sebelum Da’wah Syaikh Muhammad Abd Wahhab.

Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab telah mendapati bahawa khurafat dan I’tiqad yang rosak dan bercanggah dengan usul agama yang sahih telah berleluasa didalam negei Najd dan di kawasan kawasan sekitarnya. Masyarakat ketika itu sering berulang alik ke kubur di negeri itu untuk meminta hajat atau meminta agar mereka dilepaskan daripada kesusahan.

Umpamanya di Al Jubailah, mereka berulang alik ke kubur yazid b. Al Khattab dan merendah diri serta meminta hajat daripadanya. Peristiwa yang terlebih ganjil lagi berlagu di Negeri Al Mantahah dimana mereka bertawassul dengan “Pokok Tamar Jantan” dimana orang yang belum berkahwin akan berkata:

“Wahai bapa sekelian bapa(iaitu pokok tamar jantan), saya hendak berkahwin sebrlum cukup setahun”.

Kebanyakan masyarakat Islam ketika itu sentiasa berulang alik ke kubur kubur yang didakwanya sebagai kubur para sahabat dan para wali. Tanpa disedari meraka telah melakukan upacara ibadat yang tidak selayaknya melainkan untuk ALLAH seperti bernazar, tawaf, menyembelih, meminta tolong dan sebagainya. Mereka seolah olah tidak mengenal Allaa SWT. Apabila ditimpa musibah atau sakit, maka mereka akan menjerit jerit menangis berdoa’ dan meminta tolong di kubur kubur. Mereka juga seolah olah tidak pernah mendengar Firman ALLAH SWT :

“Berdoalah kepadaku, nescaya akan Ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk Neraka Jahannam dalam keadaan yang hina dina”. (Al Mu’min : 60)

Hati mereka terikat kuat dengan kubur kubur, pokok pokok dan gua gua. Diantara factor factor yang menyebabkan hati mereka lebih gemar meminta doa kepada selain daripada ALLAH SWT dan tidak terus kepada ALLAH sepertimana yang telah disarankan oleh ayat diatas ialah:

1. Penerimaan amalan ini secara warisan daripada bapa bapa dan datuk datuk mereka tanpa meneliti kesahihan amalan tersebut.

2. Tiadanya golongan yang bangkit untuk membenteras bidaah bidaah ini dan berusaha untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang sahih.

3. Bagi sesetengah golongan perkara ini merupakan sumber rezeki dan batu loncatan untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan yang mereka inginkan.

4. Kejahilan mereka dengan hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehinggakan mereka mencampur adukkan agama dengan perkara lain atau menggantikannya dengan sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

5. Pemimpin dan penguasa tidak memandang berat terhadap persoalan tersebut. Mereka hanya sibuk untuk mengumpul harta.

Justeru itu Syaikh Muhammad Abd Wahhab bangkit menentang perkara bidaah ini dengan berpandukan kepada Al Quran dan As Sunnah. Beliau bersungguh sungguh didalam usaha berda’wah mengajak manusia kepada mengesakan ALLAH Subhanu Wata’ala didalam beribadat serta berjuang untuk menghapuskan syirik, bidaah dan kesesatan.

Aqidah Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab

Mengenai aqidah Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab adalah lebih wajar sekiranya kita meneliti dan mengamati tulisan beliau dalam sebuah kitabnya yang menjelaskan pegangan akidahnya. Berkata Syaikh R.h, “Aku bersaksikan ALLAH SWT dan sekalian mereka yang hadir bersamaku daripada para malaikat dan aku bersaksikan kamu : “Bahawa aku beri ‘itiqad Ahlu-Assinah Wal Jamaah, beriman dengan ALLAH dan para malaikat, kitab kitabNya, para RasulNya, hari kebangkitan selepas mati serta qadar baik dan jahat”.

“Aku beriman dengan ALLAH SWT: Beriman dengan sifat yang ALLAH SWT telah menyifatkan diriNya denganNya sepertimana yang dinyatakan dalam kitabNya denganNya sepertimana yang dinyatakan dalam kitabNya dan yang dating melalui lidah RasulNya tanpa tahrif (mengubah) dan tamsil (mengumpamakan). Bahkan aku beri ‘itiqad bahawasa sesungguhnya ALLAH SWT tidak ada sesuatu yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar juga Maha Melihat”.

“Aku tidak menafikan apa apa yang disifatkan bagi DiriNya dan aku tidak mengubah perkataan ALLAH daripada tempatnya dan tidak mengingkari nama nama dan ayat ayatNya. Aku tidak mengetahui kaifiatNya dan aku tidak membandingkan sifat sifat ALLAH dengan sifat makhluk. Kerana ALLAH tiada yang senama bagiNya, tiada seumpama, tiada bandingan dan tidak dikiaskan dengan makhlukNya. Sesungguhnya ALLAH SWT lebih mengetahui tentang diriNya dan yang selain daripadaNya serta lebih benar dan baik perkataanNya”.

“Maka ALLAH SWT menyucikan diriNya daripada sesuatu yang menyalahi, yang disifatkan oleh ahli Takyif (menentukan cara kaifiat) dan Tamsil dan daripada sesuatu yang dinafikan oleh ahli Tahrif dan Ta’til (menafikan sifat)” Firman ALLAH SWT:

“Maha suci TUHANmu yang mempunyai keperkasaan daripada mereka katakana, dan kesejahteraan dilimpahkan ke atas pada Rasul, dan segala puji bagi ALLAH TUHAN sekelian alam”. (As Soffat: 180 – 182)

“Golongan yang berjaya (Firqah An Najiah) itu adalah pertengahan diantara Qadariyyah dan Jabariyyah di dalam bab Af’al (perbuatan) ALLAH SWT: pertengahan di antara Murjiah dan Jahmiah di dalam bab Iman dan Deen; pertengahan diantara Rafidoh dan Khawarij di dalam bab para sahabat Rasulullah SAW”.

“Aku ber’itiqad bahawa Al-Quran itu Kalamullah yang diturunkan dan bukannya makhluk. DaripadaNya ia bermula dan kepadaNya ia kembali. Sesungguhnya ALLAH SWT berkata kata dengan secara hakikat (sebenarnya) ALLAH SWT menurunkannya kepada hamba dan rasul kepercayaanNya atas jalan wahyu. Utusan ALLAH SWT di antaraNya dengan hamba hambaNya ialah nabi kita Muhammad SAW”…

Kemudian di tempat yang lain Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab menulis: “Aku beriman bahawasanya nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul. Tidak sah iman seseorang sehinggalah ia beriman kepada risalahnya dan bersaksi dengan kenabiannya”.

Seafdhal-afdhal umatnya adalah Abu Bakar As Siddik, kemudian Umar Al Faruq, kemudian Uthman Zu Nurain, kemudian Ali Al Murtadha, kemudian selebihnya dari sepuluh orang (yang dijamin masuk syurga) kemudian ahli perang Badar, kemudian ahli Asy Syajarah, mereka yang menyertai baia’h Ar Ridwan, kemudian sekelian para sahabat RadhiALLAHu’anhum.

Aku mengasihi sekalian para sahabat Rasulullah SAW, sentiasa menyebut kebaikan mereka, meminta ampun untuk mereka, menahan diri daripada menyebut keburukan mereka, dan diam di dalam perkara yang diperselisihkan diantara mereka.

Aku berkeyakinan dengan kelebihan mereka, sepertimana Firman ALLAH SWT:

Maksudnya: “Dan orang orang yang dating sesudah mereka, mereka berdoa: “Ya TUHAN Kami! Beri ampunlah kami dan saudara saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami dan janganlah kau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang orang yang beriman, Ya TUHAN Kami! Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Hasyr:10)

“Aku berdoa dengan keredhaan ALLAH SWT bagi ummahatulmu’minin yang bersih daripada setiap kejahatan. Aku mengakui keramat para wali, tetapi mereka tidak berhak dengan sesuatu daripada hak ALLAH SWT. Aku tidak bersaksi dengan syurga dan tidak juga neraka bagi mana mana muslimin, melainkan mereka yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi aku berharap kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan aku takut atas orang yang berbuat kejahatan.

Aku tidak mengkafirkan seseorang Islam dengan sebab dosanya dan aku juga tidak mengeluarkanya daripada golongan Islam”.

Daripada beberapa petikan tulisan Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab mengenai aqidah dai atas, jelaslah kepada kita bahawa aqidah beliau adalah Aqidah Salafu As Soleh. Ianya juga merupakan pegangan aqidah imam imam Mazhab dan imam imam Muhaddisin.

Oleh itu, untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang intipati perjuangan Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab adalah wajar bagi kita mendalami hasil karya beliau. Disamping itu, melalui pembacaan dan kajian terhadap buku buku karya Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab, kita akan mendapat jawapan yang jelas terhadap fitnah fitnah yang dilemparkan ke atas beliau.

Tiada ulasan: